Klasa 1 - Generatory + Scratch - MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka - Szkoła Projektowania Gier i Animacji Komputerowych Tomasza Gwiazdy

MATEMATIKUS
Akademia Młodego Informatyka
Prof. Tomasza Gwiazdy
MATEMATIKUS
Przejdź do treści

ZASADY REKRUTACJI

Do 1 klasy profilu Programowanie Gier przyjmowani są uczniowie:

 • 4 lub 5 klasy szkoły podstawowej (w nowym roku szkolnym 2023/2024).

 • Uczący się (co najmniej jeden rok) języka angielskiego.

 • Grający w gry i nie bojący się komputera.PROGRAM NAUCZANIA

SEMESTR ZIMOWY (2023/2024)

 • Poziom pierwszy - uczniowie tworzą gry dwuwymiarowe, wielopoziomowe; mapy kolejnych poziomów, postacie i obiekty występujące w grze rysowane są samodzielnie przez ucznia; bazowy poziom konfigurowania postaci, obiektów i przebiegu gry. Oprogramowanie, które zastosujemy do nauki to "My Doodle Game".
 • Poziom drugi - uczniowie tworzą klasyczne "platformówki" -  dwuwymiarowe, wielopoziomowe gry; postacie i obiekty występujące w grze wybierane są przez ucznia z dostępnych w generatorze bibliotek lub tworzone samodzielnie przez ucznia z elementów składowych; dobry poziom konfigurowania postaci, obiektów i przebiegu gry. Oprogramowanie, które zastosujemy do nauki to "Platfinity".
 • Poziom trzeci - uczniowie tworzą izometryczne gry klasy RPG. Sterowanie logiką gry oparte na skryptach wbudowanych lub tworzonych przez uczniów - pierwszy kontakt z programowaniem logiki gry. Oprogramowanie, które zastosujemy do nauki to "RPG Maker VX Ace".SEMESTR LETNI (2023/2024)

 • Poziom czwarty - uczniowie tworzą gry trójwymiarowe, wielopoziomowe; postacie i obiekty występujące w grze wybierane są przez ucznia z dostępnych w generatorze bibliotek lub zbiorów zewnętrznych; mapy kolejnych poziomów tworzone są samodzielnie przez ucznia z elementów składowych. Najwyższa - pełna konfigurowalność postaci, obiektów i przebiegu gry. Oprogramowanie, które zastosujemy do nauki to "Game Guru" - najlepszy na świecie generator gier klasy FPS.
 • Poziom piąty - wstęp do programowania. Sterowanie logiką gry oparte wyłącznie na skryptach tworzonych przez uczniów. Oprogramowanie, które zastosujemy do nauki to "Microsoft Kodu Game Lab".
 • Poziom szósty - programowanie w języku Scratch - tworząc gry, animacje i interaktywne historie uczniowie poznają swój pierwszy język programowania - Scratch. Język ten został specjalnie opracowany w M.I.T. Media Lab dla ich kategorii wiekowej i jest powszechnie uznawany za język "pierwszego kontaktu" z programowaniem.
 • Każdy poziom kończy się przygotowaniem przez Ucznia gry zaliczeniowej.
 

TERMINY I KOSZTY

Terminy - rok szkolny 2023/2024

 • Rok szkolny w MATEMATIKUS rozpoczyna się 11 września 2023 a kończy 21 czerwca 2024.
 • Lekcje w klasie 1-szej profilu Programowanie Gier odbywają się raz w tygodniu (z wyjątkiem ferii szkolnych i świąt), w następujących godzinach:


ZAJĘCIA STACJONARNE
wtorek (grupa A): 16.00-17.30
środa (grupa B): 18.00-19.30


 • Prowadzący zajęcia: Tomasz Gwiazda
 • Każda grupa liczy maksymalnie jedenastu uczniów.
 • Lekcja trwa 1,5 godziny zegarowej bez przerwy (czyli 2 godziny lekcyjne).
 • W trybie stacjonarnym - każdy z uczniów ma do dyspozycji  samodzielne, w pełni wyposażone stanowisko komputerowe.
 • Rok szkolny kończy się wydaniem świadectwa ukończenia klasy 1-szej potwierdzającego nabyte przez ucznia umiejętności.
Liczba lekcji w kolejnych miesiącach
IX
XXIXIIIIIIIIIVVVI
wtorek
(grupa A)
3543344443
środa
(grupa B)
3443344443
Pierwsza lekcja: 12.09.2023 grupa A; 13.09.2023 grupa B
Ostatnia lekcja: 18.06.2024 grupa A; 19.06.2024  grupa B
Koszty

 • Koszt pojedynczej lekcji wynosi 60 PLN.
 • Opłaty wnoszone są z góry (wyłącznie przelewem) za każdy kolejny miesiąc na podstawie informacji o płatności wysyłanych e-mailem przez MATEMATIKUS. Faktury są wystawiane na żądanie, po zaksięgowaniu wpłaty za kolejny miesiąc.
 • Pierwsza wpłata jest wnoszona w trakcie zapisu/rezerwacji i obejmuje zajęcia we wrześniu. Opłata ta nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z zajęć.
 • UWAGA - wpłatę tę należy  wnosić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji e-mailem.
 • MATEMATIKUS nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność ucznia na zajęciach i nie odlicza nieobecności od należnych opłat.
 • W wypadku nieobecności ucznia, zajęcia rejestrowane są w postaci filmu, do którego link przesyłany jest rodzicom ucznia po zajeciach.

Harmonogram płatności za kolejne miesiące w PLN
IX
XXIXIIIIIIIIIVVVI
poniedziałek
(grupa A)
180300240180180240240240240180
piątek
(grupa B)
180240240180180240240240240180
 

ZAPISY

Zapisu/rezerwacji miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 można dokonać wyłącznie za pomocą poniższego formularza rezerwacji.

Po dokonaniu rezerwacji:
 • w ciągu 12 godzin otrzymają Państwo e-mail potwierdzający wstępne przyjęcie rezerwacji;
 • należy wtedy w terminie pięciu dni wnieść opłatę za lekcje realizowane we wrześniu;
 • po zaksięgowaniu opłaty otrzymają Państwo e-mail potwierdzający zapisanie Państwa dziecka do MATEMATIKUS.
 • Faktury za wniesioną opłatę wystawiamy na żądanie.
 • UWAGA - prosimy o rozważny wybór rezerwowanego terminu bowiem w wypadku rezygnacji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
FORMULARZ ZAPISU/REZERWACJI
1-klasa profil: Programowanie Gier
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych wyłącznie dla celów rekrutacji oraz czynności ewidencyjno-księgowych związanych z prowadzeniem lekcji przez MATEMATIKUS

Akceptuję bezzwrotność opłaty wniesionej za zajęcia wrześniowe w wypadku rezygnacji z zajęć.

Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych w MATEMATIKUS i akceptuję jej warunki.
Wróć do spisu treści