Klasa 1 - Generatory + Scratch ONLINE - MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka - Szkoła Projektowania Gier i Animacji Komputerowych Tomasza Gwiazdy

MATEMATIKUS
Akademia Młodego Informatyka
Prof. Tomasza Gwiazdy
MATEMATIKUS
Przejdź do treści

ZASADY REKRUTACJI

Do 1 klasy profilu Programowanie Gier przyjmowani są uczniowie:

 • 3 lub 4 klasy szkoły podstawowej (w nowym roku szkolnym 2023/2024).
 • Uczący się (co najmniej jeden rok) języka angielskiego.
 • Grający w gry i nie bojący się komputera.


Wymagania dla chętnych do nauki w trybie on-line:

 • Bardzo dobre łącze internetowe.
 • Komputer pracujący pod kontrolą MS WINDOWS w dowolnej wersji.
 • Zajęcia odbywają się w oparciu o platformę MICROSOFT TEAMS.


PROGRAM NAUCZANIA

SEMESTR ZIMOWY (2023/2024)

 • Etap pierwszy - uczniowie tworzą gry dwuwymiarowe, wielopoziomowe; mapy kolejnych poziomów, postacie i obiekty występujące w grze rysowane są samodzielnie przez ucznia; bazowy poziom konfigurowania postaci, obiektów i przebiegu gry. Oprogramowanie, które zastosujemy do nauki to "My Doodle Game".
 • Etap drugi - uczniowie tworzą izometryczne gry klasy RPG. Sterowanie logiką gry oparte na skryptach wbudowanych lub programowanych przez uczniów - pierwszy kontakt z samodzielnym programowaniem logiki gry. Oprogramowanie, które zastosujemy do nauki to "RPG Maker VX Ace".

SEMESTR LETNI (2023/2024)

 • Etap trzeci - uczniowie tworzą wielopoziomowe gry 3D, sterowanie wszelkimi obiektami oraz logiką gry oparte wyłącznie na skryptach programowanych przez uczniów. Oprogramowanie, które zastosujemy do nauki to "Microsoft Kodu Game Lab".
 • Etap czwarty - programowanie w języku Scratch - tworząc gry, animacje i interaktywne historie uczniowie poznają swój pierwszy język programowania - Scratch. Język ten został specjalnie opracowany w M.I.T. Media Lab dla ich kategorii wiekowej i jest powszechnie uznawany za język "pierwszego kontaktu" z programowaniem.
 • Każdy etap kończy się przygotowaniem przez Ucznia gry zaliczeniowej.

Poniżej - przykładowe zrzuty z ekranów projektów realizowanych na każdym z etapów.
My Doodle Game
Przykład mapy 1
My Doodle Game
Przykład mapy 2
My Doodle Game
Przykład mapy 3
My Doodle Game
Przykład mapy 4
RPG Maker
Przykład mapy 1
RPG Maker
Przykład mapy 2
RPG Maker
Przykład mapy 3
RPG Maker
Game-play
RPG Maker
Przykład skyptu 1
RPG Maker
Przykład skyptu 2
Kodu Game Lab
Przykład mapy 1
Kodu Game Lab
Przykład mapy 2
Kodu Game Lab
Przykład mapy 3
Kodu Game Lab
Przykład mapy 4
Kodu Game Lab
Przykład skyptu 1
Kodu Game Lab
Przykład skyptu 2
Scratch
Przykład projektu 1
Scratch
Przykład projektu 2
Scratch
Przykład projektu 3
Scratch
Przykład projektu 4
 

TERMINY I KOSZTY

Terminy - rok szkolny 2023/2024

 • Rok szkolny w MATEMATIKUS rozpoczyna się 11 września 2023 a kończy 21 czerwca 2024.
 • Lekcje w klasie 1-szej profilu Programowanie Gier odbywają się raz w tygodniu (z wyjątkiem ferii szkolnych i świąt), w następujących godzinach:


ZAJĘCIA ON-LINE
czwartek (grupa A): 16.00-17.30


 • Prowadzący zajęcia: Tomasz Gwiazda
 • Każda grupa liczy maksymalnie dziesięciu uczniów.
 • Lekcja trwa 1,5 godziny zegarowej bez przerwy (czyli 2 godziny lekcyjne).
 • W trybie stacjonarnym - każdy z uczniów ma do dyspozycji  samodzielne, w pełni wyposażone stanowisko komputerowe.
 • Rok szkolny kończy się wydaniem świadectwa ukończenia klasy 1-szej potwierdzającego nabyte przez ucznia umiejętności.
Liczba lekcji w kolejnych miesiącach
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
czwartek
(grupa A)
3
5
4
3
3
4
4
4
4
3
Pierwsza lekcja: 12.09.2023 grupa A;
Ostatnia lekcja: 18.06.2024 grupa A;
Koszty

 • Koszt pojedynczej lekcji wynosi 60 PLN.
 • Opłaty wnoszone są z góry (wyłącznie przelewem) za każdy kolejny miesiąc na podstawie informacji o płatności wysyłanych e-mailem przez MATEMATIKUS. Faktury są wystawiane na żądanie, po zaksięgowaniu wpłaty za kolejny miesiąc.
 • Pierwsza wpłata jest wnoszona w trakcie zapisu/rezerwacji i obejmuje zajęcia we wrześniu. Opłata ta nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z zajęć.
 • UWAGA - wpłatę tę należy  wnosić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji e-mailem.
 • MATEMATIKUS nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność ucznia na zajęciach i nie odlicza nieobecności od należnych opłat.
 • W wypadku nieobecności ucznia, zajęcia rejestrowane są w postaci filmu, do którego link przesyłany jest rodzicom ucznia po zajęciach.

Harmonogram płatności za kolejne miesiące w PLN
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
czwartek
(grupa A)
180
300
240
180
180
240
240
240
240
180
 

ZAPISY

Zapisu/rezerwacji miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 można dokonać wyłącznie za pomocą poniższego formularza rezerwacji.

Po dokonaniu rezerwacji:
 • w ciągu 12 godzin otrzymają Państwo e-mail potwierdzający wstępne przyjęcie rezerwacji;
 • należy wtedy w terminie pięciu dni wnieść opłatę za lekcje realizowane we wrześniu;
 • po zaksięgowaniu opłaty otrzymają Państwo e-mail potwierdzający zapisanie Państwa dziecka do MATEMATIKUS.
 • Faktury za wniesioną opłatę wystawiamy na żądanie.
 • UWAGA - prosimy o rozważny wybór rezerwowanego terminu bowiem w wypadku rezygnacji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
FORMULARZ ZAPISU/REZERWACJI
1-klasa profil: Programowanie Gier
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych wyłącznie dla celów rekrutacji oraz czynności ewidencyjno-księgowych związanych z prowadzeniem lekcji przez MATEMATIKUS

Akceptuję bezzwrotność opłaty wniesionej za zajęcia wrześniowe w wypadku rezygnacji z zajęć.

Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych w MATEMATIKUS i akceptuję jej warunki.
Wróć do spisu treści