1 klasa - Podstawy animacji 2d Grafika wektorowa - MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka - Szkoła Projektowania Gier i Animacji Komputerowych Tomasza Gwiazdy

MATEMATIKUS
Akademia Młodego Informatyka
Prof. Tomasza Gwiazdy
MATEMATIKUS
Przejdź do treści

ZASADY REKRUTACJI

Do 1 klasy profilu Grafia i Animacja Komputerowa przyjmowani są uczniowie:
 • 4 lub 5 klasy szkoły podstawowej (w nowym roku szkolnym 2023/2024).
 • Uczący się (co najmniej jeden rok) języka angielskiego.
 • Obdarzeni zdolnościami rysunkowymi i nie bojący się komputera.

PROGRAM NAUCZANIA


SEMESTR ZIMOWY (2023/2024)

 • Animacja rysunkowa 2D - odmiana animacji poklatkowej, w której zawartością kolejnych klatek są rysunki. Z tym typem animacji stykamy się najczęściej oglądając wszelkie animowane filmy rysunkowe - począwszy od krótkich etiud, a skończywszy na słynnych pełnometrażowych produkcjach wielkich i znanych wytwórni. Oprogramowanie, które zastosujemy do nauki to Flip Boom All Star.

PRZYKŁADOWE FILMY NASZYCH UCZNIÓW:
SEMESTR LETNI (2023/2024)

 • Grafika wektorowa 2D - jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz zapisywany jest za pomocą figur geometrycznych. Drugim rodzajem jest grafika rastrowa, jednak w odróżnieniu od niej - grafika wektorowa jest grafiką w pełni skalowalną co oznacza, że obrazy wektorowe można powiększać i zmieniać ich proporcje bez utraty ich jakości. Oprogramowanie, które zastosujemy do nauki to Inkscape.

PRZYKŁADOWE GRAFIKI NASZYCH UCZNIÓW:
 

TERMINY I KOSZTY

Terminy - rok szkolny 2023/2024

 • Rok szkolny w MATEMATIKUS rozpoczyna się 11 września 2023 a kończy 21 czerwca 2024.
 • Lekcje w klasie 1-szej profilu Grafika i Animacja Komputerowa odbywają się raz w tygodniu (z wyjątkiem ferii szkolnych i świąt), w następujących godzinach:


ZAJĘCIA STACJONARNE
środa (grupa A): 18.00-19.30

 • Prowadzący zajęcia: Tomasz Gwiazda lub Zuzanna Gwiazda
 • Każda grupa liczy maksymalnie sześciu uczniów.
 • Lekcja trwa 1,5 godziny zegarowej bez przerwy (czyli 2 godziny lekcyjne).
 • Każdy z uczniów ma do dyspozycji  samodzielne, w pełni wyposażone stanowisko komputerowe.
 • Rok szkolny kończy się wydaniem świadectwa ukończenia klasy 1-szej potwierdzającego nabyte przez ucznia umiejętności.
Liczba lekcji w kolejnych miesiącach
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
środa (grupa A)
3
4
3
4
1
4
4
4
4
3
Pierwsza lekcja: 16.09.2023 grupa A
Ostatnia lekcja: 15.06.2024 grupa A
Koszty

 • Koszt pojedynczej lekcji wynosi 60 PLN.
 • Opłaty wnoszone są z góry (wyłącznie przelewem) za każdy kolejny miesiąc na podstawie informacji o płatności wysyłanych e-mailem przez MATEMATIKUS. Faktury są wystawiane na żądanie, po zaksięgowaniu wpłaty za kolejny miesiąc.
 • Pierwsza wpłata jest wnoszona w trakcie zapisu/rezerwacji i obejmuje zajęcia we wrześniu. Opłata ta nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z zajęć.
 • UWAGA - wpłatę tę należy  wnosić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji e-mailem.
 • MATEMATIKUS nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność ucznia na zajęciach i nie odlicza nieobecności od należnych opłat.
 • W wypadku nieobecności ucznia, zajęcia rejestrowane są w postaci filmu, do którego link przesyłany jest rodzicom ucznia po zajęciach.

Harmonogram płatności za kolejne miesiące w PLN
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
środa
(grupa A)
180
240
180
180
60
240
240
240
240
180
 

ZAPISY

Zapisu/rezerwacji miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 można dokonać wyłącznie za pomocą poniższego formularza rezerwacji.

Po dokonaniu rezerwacji:
 • w ciągu 12 godzin otrzymają Państwo e-mail potwierdzający wstępne przyjęcie rezerwacji;
 • należy wtedy w terminie pięciu dni wnieść opłatę za lekcje realizowane we wrześniu;
 • po zaksięgowaniu opłaty otrzymają Państwo e-mail potwierdzający zapisanie Państwa dziecka do MATEMATIKUS.
 • Faktury za wniesioną opłatę wystawiamy na żądanie.
 • UWAGA - prosimy o rozważny wybór rezerwowanego terminu bowiem w wypadku rezygnacji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
FORMULARZ ZAPISU/REZERWACJI
1-klasa profil: Grafika i Animacja Komputerowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych wyłącznie dla celów rekrutacji oraz czynności ewidencyjno-księgowych związanych z prowadzeniem lekcji przez MATEMATIKUS

Akceptuję bezzwrotność opłaty wniesionej za zajęcia wrześniowe w wypadku rezygnacji z zajęć.

Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych w MATEMATIKUS i akceptuję jej warunki.
Wróć do spisu treści