Klasa 4 - Unity + C# - MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka - Szkoła Projektowania Gier i Animacji Komputerowych Tomasza Gwiazdy

MATEMATIKUS
Akademia Młodego Informatyka
Prof. Tomasza Gwiazdy
MATEMATIKUS
Przejdź do treści

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

Do 4 klasy automatycznie przyjmowani są absolwenci 3 klasy profilu Programowanie Gier.

Uczniowie nieuczący się dotychczas w MATEMATIKUS, a spełniający następujące warunki:

 • Uczeń 7 lub 8 klasy szkoły podstawowej (w nowym roku szkolnym 2023/2024).

 • Znający język programowania JAVA lub C# na poziomie podstawowym.

 • Uczący się (co najmniej od trzech lat) języka angielskiego.

 • Brak problemów z matematyką.

PROGRAM NAUCZANIA


SEMESTR ZIMOWY I LETNI (2023/2024)

Programowanie w profesjonalnym środowisku deweloperskim UNITY 3D - tworząc trójwymiarowe gry uczniowie poznają swoje pierwsze w pełni profesjonalne środowisko jakim jest "UNITY 3D". Jednocześnie rozszerzą i ugruntują swoje umiejętności programowania w Javie - tym razem programując w jej "mutacji" jaką jest język Microsoft C#.

Wszystkie opracowane przez uczniów gry zostaną opublikowane przez nich na GOOGLE PLAY w trybie wczesnego dostępu Alfa lub Beta.

TERMINY I KOSZTY

Terminy - rok szkolny 2023/2024

 • Rok szkolny w MATEMATIKUS rozpoczyna się 11 września 2023 a kończy 21 czerwca 2024.
 • Lekcje w klasie 4-tej profilu Programowanie Gier odbywają się raz w tygodniu (z wyjątkiem feriiv szkolnych i świąt), w następujących godzinach:

ZAJĘCIA STACJONARNE
wtorek (grupa A): 18.00-19.30

 • Prowadzący zajęcia: Tomasz Gwiazda
 • Każda grupa liczy maksymalnie jedenastu uczniów.
 • Lekcja trwa 1,5 godziny zegarowej bez przerwy (czyli 2 godziny lekcyjne).
 • Rok szkolny kończy się wydaniem świadectwa ukończenia klasy 2-giej potwierdzającego nabyte przez ucznia umiejętności.
Liczba lekcji w kolejnych miesiącach
IX
XXIXIIIIIIIIIVVVI
wtorek (grupa A)3543344443
Pierwsza lekcja: 12.09.2023 grupa A
Ostatnia lekcja: 18.06.2024 grupa A
Koszty

 • Koszt pojedynczej lekcji wynosi 60 PLN.
 • Opłaty wnoszone są z góry (wyłącznie przelewem) za każdy kolejny miesiąc na podstawie informacji o płatności wysyłanych e-mailem przez MATEMATIKUS. Faktury są wystawiane na żądanie, po zaksięgowaniu wpłaty za kolejny miesiąc.
 • Pierwsza wpłata jest wnoszona w trakcie zapisu/rezerwacji i obejmuje zajęcia we wrześniu. Opłata ta nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z zajęć.
 • UWAGA - wpłatę tę należy  wnosić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji e-mailem.
 • MATEMATIKUS nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność ucznia na zajęciach i nie odlicza nieobecności od należnych opłat.
 • W wypadku nieobecności ucznia, zajęcia rejestrowane są w postaci filmu, do którego link przesyłany jest rodzicom ucznia po zajeciach.

Harmonogram płatności za kolejne miesiące w PLN
IX
XXIXIIIIIIIIIVVVI
wtorek (grupa A)180300240180180240240240240180

ZAPISY

Zapisu/rezerwacji miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 można dokonać wyłącznie za pomocą poniższego formularza rezerwacji.

Po dokonaniu rezerwacji:
 • w ciągu 12 godzin otrzymają Państwo e-mail potwierdzający wstępne przyjęcie rezerwacji;
 • należy wtedy w terminie pięciu dni wnieść opłatę za lekcje realizowane we wrześniu;
 • po zaksięgowaniu opłaty otrzymają Państwo e-mail potwierdzający zapisanie Państwa dziecka do MATEMATIKUS.
 • Faktury za wniesioną opłatę wystawiamy na żądanie.
 • UWAGA - prosimy o rozważny wybór rezerwowanego terminu bowiem w wypadku rezygnacji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
FORMULARZ ZAPISU/REZERWACJI
4-klasa profil: Programowanie Gier
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych wyłącznie dla celów rekrutacji oraz czynności ewidencyjno-księgowych związanych z prowadzeniem lekcji przez MATEMATIKUS

Akceptuję bezzwrotność opłaty wniesionej za zajęcia wrześniowe w wypadku rezygnacji z zajęć.

Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych w MATEMATIKUS i akceptuję jej warunki.
Wróć do spisu treści