Klasa 4 - Unity + C# ON LINE - MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka - Szkoła Projektowania Gier i Animacji Komputerowych Tomasza Gwiazdy

MATEMATIKUS
Akademia Młodego Informatyka
Prof. Tomasza Gwiazdy
MATEMATIKUS
Przejdź do treści

ZASADY REKRUTACJI

Do 4 klasy automatycznie przyjmowani są absolwenci 3 klasy profilu Programowanie Gier.

Uczniowie nieuczący się dotychczas w MATEMATIKUS, a spełniający następujące warunki:
 • Uczeń 6 lub 7 klasy szkoły podstawowej (w nowym roku szkolnym 2023/2024).
 • Znający język programowania JAVA lub C# na poziomie podstawowym.
 • Uczący się (co najmniej od trzech lat) języka angielskiego.
 • Brak problemów z matematyką.

Wymagania dla chętnych do nauki w trybie on-line:
 • Bardzo dobre łącze internetowe.
 • Komputer pracujący pod kontrolą MS WINDOWS w dowolnej wersji.
 • Zajęcia odbywają się w oparciu o platformę MICROSOFT TEAMS.

PROGRAM NAUCZANIA


SEMESTR ZIMOWY I LETNI (2023/2024)

Programowanie w profesjonalnym środowisku deweloperskim UNITY 3D - tworząc trójwymiarowe gry uczniowie poznają swoje pierwsze w pełni profesjonalne środowisko jakim jest "UNITY 3D". Jednocześnie rozszerzą i ugruntują swoje umiejętności programowania w Javie - tym razem programując w jej "mutacji" jaką jest język Microsoft C#.

Wszystkie opracowane przez uczniów gry zostaną opublikowane przez nich na GOOGLE PLAY w trybie wczesnego dostępu Alfa lub Beta.

Poniżej - przykładowe zrzuty z ekranów projektu realizowanego w trakcie zajęć.
Unity
Widok mapy 1
Unity
Widok mapy 2
Unity
Widok mapy 3
Unity
Widok mapy 4
Unity
Projektowanie postaci

TERMINY I KOSZTY

Terminy - rok szkolny 2023/2024

 • Rok szkolny w MATEMATIKUS rozpoczyna się 11 września 2023 a kończy 21 czerwca 2024.
 • Lekcje w klasie 4-tej profilu Programowanie Gier odbywają się raz w tygodniu (z wyjątkiem ferii szkolnych i świąt), w następujących godzinach:

ZAJĘCIA ON LINE
piątek (grupa A): 18.00-19.30

 • Prowadzący zajęcia: Tomasz Gwiazda
 • Każda grupa liczy maksymalnie jedenastu uczniów.
 • Lekcja trwa 1,5 godziny zegarowej bez przerwy (czyli 2 godziny lekcyjne).
 • Rok szkolny kończy się wydaniem świadectwa ukończenia klasy 2-giej potwierdzającego nabyte przez ucznia umiejętności.
Liczba lekcji w kolejnych miesiącach
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
piątek (grupa A)
3
5
4
3
3
4
4
4
4
3
Pierwsza lekcja: 12.09.2023 grupa A
Ostatnia lekcja: 18.06.2024 grupa A
Koszty

 • Koszt pojedynczej lekcji wynosi 60 PLN.
 • Opłaty wnoszone są z góry (wyłącznie przelewem) za każdy kolejny miesiąc na podstawie informacji o płatności wysyłanych e-mailem przez MATEMATIKUS. Faktury są wystawiane na żądanie, po zaksięgowaniu wpłaty za kolejny miesiąc.
 • Pierwsza wpłata jest wnoszona w trakcie zapisu/rezerwacji i obejmuje zajęcia we wrześniu. Opłata ta nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z zajęć.
 • UWAGA - wpłatę tę należy  wnosić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji e-mailem.
 • MATEMATIKUS nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność ucznia na zajęciach i nie odlicza nieobecności od należnych opłat.
 • W wypadku nieobecności ucznia, zajęcia rejestrowane są w postaci filmu, do którego link przesyłany jest rodzicom ucznia po zajęciach.

Harmonogram płatności za kolejne miesiące w PLN
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
piątek (grupa A)
180
300
240
180
180
240
240
240
240
180

ZAPISY

Zapisu/rezerwacji miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 można dokonać wyłącznie za pomocą poniższego formularza rezerwacji.

Po dokonaniu rezerwacji:
 • w ciągu 12 godzin otrzymają Państwo e-mail potwierdzający wstępne przyjęcie rezerwacji;
 • należy wtedy w terminie pięciu dni wnieść opłatę za lekcje realizowane we wrześniu;
 • po zaksięgowaniu opłaty otrzymają Państwo e-mail potwierdzający zapisanie Państwa dziecka do MATEMATIKUS.
 • Faktury za wniesioną opłatę wystawiamy na żądanie.
 • UWAGA - prosimy o rozważny wybór rezerwowanego terminu bowiem w wypadku rezygnacji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
FORMULARZ ZAPISU/REZERWACJI
4-klasa profil: Programowanie Gier
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych wyłącznie dla celów rekrutacji oraz czynności ewidencyjno-księgowych związanych z prowadzeniem lekcji przez MATEMATIKUS

Akceptuję bezzwrotność opłaty wniesionej za zajęcia wrześniowe w wypadku rezygnacji z zajęć.

Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych w MATEMATIKUS i akceptuję jej warunki.
Wróć do spisu treści