3 klasa Programowanie - Zasady rekrutacji - MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka - Szkoła Projektowania Gier i Animacji Komputerowych Tomasza Gwiazdy

MATEMATIKUS
Akademia Młodego Informatyka
Tomasza Gwiazdy
MATEMATIKUS
Przejdź do treści
ZASADY REKRUTACJI

Do 3 klasy automatycznie przyjmowani są absolwenci 2 klasy profilu Programowanie Gier.

Uczniowe nieuczący się dotychczas w MATEMATIKUS a znający dobrze język Scratch lub środowisko Stencyl lub inny język programowania - mogą być przyjęci do 3 klasy po uprzedniej rozmowie telefonicznej z dr. T. Gwiazdą.
Copyrights (C) 2008-2021 Tomasz Dominik Gwiazda
Member of:
Wróć do spisu treści