3 klasa Programowanie - Zasady rekrutacji - MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka - Szkoła Projektowania Gier i Animacji Komputerowych Tomasza Gwiazdy

MATEMATIKUS
Akademia Młodego Informatyka
Prof. Tomasza Gwiazdy
MATEMATIKUS
Przejdź do treści
Program nauczania   ||    Terminy i koszty   ||    Zapisy

ZASADY REKRUTACJI

Do 3 klasy automatycznie przyjmowani są absolwenci 2 klasy profilu Programowanie Gier.


Uczniowie nieuczący się dotychczas w MATEMATIKUS, a spełniający następujące warunki:

  • Uczeń 7 lub 8 klasy szkoły podstawowej (w nowym roku szkolnym 2022/2023).

  • Znający dobrze język SCRATCH lub środowisko STENCYL lub dowolny inny język programowania na poziomie podstawowym.

  • Uczący się (co najmniej od trzech lat) języka angielskiego.

  • Brak problemów z matematyką.

Program nauczania   ||    Terminy i koszty   ||    Zapisy
Wróć do spisu treści